பயணம்
பானிபட் போருக்கு மட்டுமல்ல டூருக்கும் பேமஸ்தான் தெரியும்ல
விஞ்ஞானிகளை விழிபிதுங்க வைக்கும் அந்தரத்தில் தொங்கும் இரட்டைத் தூண்கள் எங்கே தெரியுமா?
தென்னிந்தியாவில் நீங்கள் இதுவரை பார்த்திராத அசர வைக்கும் சுற்றுலாத் தளங்கள் எவை?
உதய்ப்பூரிலுள்ள பிச்சோலோ ஏரியின் விசித்திரக் கதைப் பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா?
பிலிகிரி ரங்கணா மலைகளுக்கு ஒரு டூர் போலாமா?
இயற்கைக்குள் தொலைந்து போக ஒரு சொர்க்கம்! சேனாபதி எங்கே இருக்கு தெரியுமா?
லக்னோவிலுள்ள பாரா இமாம்பாராவிற்கு ஒரு பயணம் செல்லலாமா?
ஆனந்தம் அள்ளித்தரும் பயணம் முங்கருக்கு செல்வோமா?
இயற்கையால் வடிவமைக்கப்பட்ட அதிசயம் காண மத்திய இந்தியாவுக்கு வாங்க!